EN

Agitátorok

játékfilm  |   ff  |   1969  |   69'

Magyarország, 1918-1919. Lelkes fiatalok megalakítják a Magyar Kommunista Párt intellektuális csoportját. Legfontosabb feladatuk a kommunista ideológia terjesztése, a munkások meggyőzése és maguk mellé állítása. Heves ideológiai vitákat folytatnak szocdem és polgári lapok újságíróival. Agitációs célból botrányt csapnak egy étteremben, később parlamenti képviselőket győzködnek a kommunizmus igazáról. Összecsapnak a Tanácsköztársaság ellen tüntetőkkel. Az akciók szünetében maguk is hevesen vitáznak a párt forradalmi diktatúrájának szükségességéről, a tömegekkel szembeni felelősségről. Munkásokat agitálnak, hogy lépjenek be a Vörös Hadseregbe - kevés sikerrel. Földes és Botos maguk is beállnak katonának. Botost lelövik a fronton. Földes felmegy Pestre, őt a kommunisták fehérek által elfoglalt központjának udvarán lövik le. (VB, MNFA)
Sinkó Ervin "Optimisták" c. regényének adaptációja. (BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.