EN

Aldrin

kísérleti film  |   ff  |   1976  |   5'

Függőlegesen kettéosztott képmező egyik felében a szereplő énekesnő végig egyhangon, érthetetlen szöveggel énekel. A másik képmezőn az énekkel azonos, egyenletes ritmusban érthetetlen szavak, betűk villannak fel. (MNFA)
A kommunikációs nyelv három alapvető összetevőjének - szöveg, kép, hang - egyidejű filmi ábrázolására tesz kísérletet a film; az egyes elemek megszokott közlési módjától eltérő formában. (BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Bódy Gábor, Vidovszky László Rendező asszisztens : Vidovszky László, Bódy Gábor Gyártásvezető: Fogarasi István Hangmérnök: Kovács György Közreműködő: Csengery Adrienne Zeneszerző: Vidovszky László Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.