EN

Archaikus torzó

dokumentumfilm  |   ff  |   1971  |   31'

A film egy húsz év körüli fiatalembert mutat be, aki az életre való felkészülésre fizikumát fejleszti, és filozófiai műveket olvas. Hangos monológja és belső tartása ellenére az emlékek hatására összeroppan, felszínre kerül magánya.(MNFA)
A film esettanulmány egy fiatalemberről, akinek extrém életvitele egy olyan életfilozófiai igénnyel fellépő program megvalósítása, amely - bár a társadalmi ellentmondások sajátos értelmezéséből indul ki - teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a társadalom konkrét lehetőségeit és igényeit, s amely ily módon zavartalanságában is életképtelenségre van ítélve. A film a pszichológiai megközelítés felől jut el a társadalmi összefüggésekig: a fiatalember nincs tudatában helyzete és programja lényegi konfliktusainak, ezt az alkotók sem tudatosítják benne. Életvitelének tarthatatlansága, látszatkiegyensúlyozottságának összeomlása ennek ellenére nyilvánvalóvá válik.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Dobai Péter Rendező asszisztens : Dobai Péter Operatőr: Dobai Péter Forgatókönyvíró: Vágó: Komlóssy Annamária Gyártásvezető: Onódi György Hangmérnök: Sípos István Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.