EN

Aréna

kísérleti film  |   ff  |   1970  |   22'

A békés egymás mellett élést hirdeti a sportrendezvényre összegyűlt, majd a mérkőzés után egyedekre felbomló embertömeg bemutatása.(MNFA)
A kifejlődő filmi líra kompozíciós elveinek megfelelően a ma főszereplője a "Iírai én", a filmalkotó maga. Az alkotás látványvilága, asszociációs rendje az alkotó vizualitásba emelt belső monológja. A megfogalmazott alapélmény az idő, a fejlődés és a civilizációs haladás, valamint a látszatdinamika, a tömeghisztériával felérő "aréna-látványosság" időtlen változatlansága, makacs állandósága közötti konfliktus.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Tóth János Operatőr: Tóth János, Vadász János, Neményi Ferenc Forgatókönyvíró: Tóth János Vágó: Tóth János Gyártásvezető: Hranitzky Tibor, Götz Jenő Hangmérnök: Pintér György Zeneszerző: Eötvös Péter Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.