EN

Négy bagatell

kísérleti film  |   ff  |   1975  |   28'

"A BBS kisérleti filmje a filmnyelvi sorozatból. A film - a végtelen számú bagatellek közül - négyet emel ki, s ezek utólagos ""maszkolással"" egy újfajta értelmezési síkba kerülnek. 1. a tánc 2. művészi mozgás 3. a narkománia kialakulása 4. a fényképezés technológiája"(MNFA)
A film - a tulajdonképpen végtelen számú bagatellek közül - négyet emel ki, s ezek utólagos "maszkolásával" egy újfajta láttatási és értelmezési síkot állít fel. Az archív néprajzi felvételt szálkereszt bontja új kompozíciókra, ezzel a néző figyelmét is irányítva. A második rész pantomimes figuráját pulzáló blende és animált kéz-árnyék értelmezi. A harmadik rész "negatív maszkja" nyitást végez, és így egy formális többletláttatást enged a dokumentumfilmbe. A negyedik rész egy többszörös kamera-monitor lánc segítségével a valóság és annak leképezése összekeverhetetlenségét bizonyítja.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Bódy Gábor Operatőr: Bódy Gábor, Haraszty Zsolt, Bayer Ottmár, Tímár Péter Forgatókönyvíró: Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.