EN

Panelkapcsolat

játékfilm  |   ff  |   1982  |   84'

A film hősei, a férj és a feleség kilenc éve házasok, van két gyermekük és egy lakótelepi panellakásban élik konfliktusokkal teli életüket. Az asszonyt a bezártság, a férjet a feleség hisztériának minősített szorongásai frusztrálják. A családi élet normalizálására tett közhelyes kísérleteik (kirándulás, strand, bál, a férj külföldi munkavállalása) csődöt mondanak. A férj végül elköltözik, de hamarosan vissza is tér: sem a családdal, sem nélküle nem tud élni. Az összebékülést és az új életszakasz kezdetét új mosógép vásárlásával teszik ünneppé. BE

ALKOTÓK

Rendező: Tarr Béla Rendező asszisztens : Hranitzky Ágnes Operatőr: Pap Ferenc, Mihók Barna Forgatókönyvíró: Tarr Béla Vágó: Hranitzky Ágnes Gyártásvezető: Grósz Gabriella Hangmérnök: Laczkovich Péter Szereplő: Pogány Judit, Koltai Róbert, Koltai Gábor, Ambrus Kyri, Sothó Józsefné, Udvarhelyi András, Gellért Péter, Vágyi László, Sinkó László, Fábián János, Bráda Lajosné, Mihók Barna, Nagy Adrián, Szabó Istvánné, Tóth Tibor, Varga László, Mihók Barna Gyártó: BBS, Társulás Stúdió, Magyar Televízió Fiatal Művészek Stúdiója

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.