EN

Round

kísérleti film  |   ff  |   1975  |   11'

Disszonáns zene három hangszerre. A 12 hangra komponált mű hangjainak 12 különböző nagyságú sáv felel meg, melyekben különböző szögben megjelenik a háttérkép, a Baross téri metróállomás kör alakú tere, egy örökké tartó emberáradat jövés-menésének disszonáns ritmusával. (MNFA)
A 12 részre osztott képmező sávjait a dodekafon zenei kompozíció megfeleltetett hangjai nyitják, illetve csukják, és így a három hangszeres mű egy-egy hangjára mindig csak az adott sávon keresztül engedi láttatni az élő háttérképet - amely ily módon sohasem látszik egészen, de a film végére a nézőben mégis összeáll a teljes kép. (BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Jeney Zoltán Operatőr: Jankura Péter Forgatókönyvíró: Jeney Zoltán Vágó: Csákány Zsuzsa Gyártásvezető: Fogarasi István Hangmérnök: Réti János Munkatárs: Bognár Margit, Pertis Zsuzsa, Schmidt Nóra Zeneszerző: Jeney Zoltán Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.