EN

Study II.

kísérleti film  |   színes  |   1975  |   11'

A film kísérlet a képi polifónia megteremtésére. A végletesen stilizált képek, képjelek vagy jelként használt komplex képek egymásra rétegezése hordoz új tartalmakat.(MNFA)
A Study II. - akár a rendező Study I. c. filmje - műhelytanulmány, filmtechnikai experimentum. Fő témája egy gyertya lángjának nagyítólencse általi képe, s ebből a fő témából kinyíló asszociációk - a régi mozi banalitása s egyben költészete. Filmnyelvi célkitűzése kísérlet egy film időbeni egymásutániságát egyidejűvé tenni; ezzel új értelmet adva az anyagnak.(BBS Katalógus 1961-91)

ALKOTÓK

Rendező: Tóth János Operatőr: Tóth János Forgatókönyvíró: Vágó: Tóth János Gyártásvezető: Fogarasi István Gyártó: BBS

A Balázs Béla Stúdió

A Balázs Béla Stúdió a magyar film megújításán dolgozó fiatal filmesek alulról jövő kezdeményezéseként jött létre 1959-ben. Az 56-os eseményeket követő kádári konszolidáció kultúrpolitikai támogatásával 1961-ben intézményesült.
A 70-es években a BBS már nem csak főiskolát végzett pályakezdő filmesek műhelye. Ebben az évtizedben a stúdió szenvedélyes elméleti viták terepe volt, ahol a kísérleti filmes, konceptualista irányzatoktól a társadalom megújítása, megváltoztatása iránt elkötelezett dokumentumfilmes megközelítésekig átfogó, progresszív műhelymunka folyt.
Az alapvetően avantgardista attitűddel szakítva, a 80-as években a BBS a korszakra jellemző „intézményesített struktúrán kívüliség” szabad szellemi tere volt, egyben a magyar videóművészet egyik jelentős műhelye, amely a demokratizálódási folyamat dokumentálásával jelentősen hozzájárult a magyarországi államszocializmus rendszerének leépítéséhez.
A 90-es évek kultúrpolitikai törekvései, megkérdőjelezve a BBS létjogosultságát, lassú sorvadásra ítélték a műhelyt. Utolsó produkcióját 2005-ben készítette, majd 2010-ben megszűnt.

A BBS Kutató Archívum

A BBS Kutató Archívum 2006-ban a Balázs Béla Stúdió Alapítvány, a Műcsarnok és a Magyar Nemzeti Filmarchívum együttműködésében jött létre. Az archívum célja a BBS filmjeinek és dokumentumainak minél szélesebb körben való megismertetése. A Műcsarnok könyvtárában őrzött elektronikus filmmásolatok és a BBS fennmaradt dokumentumai nem kölcsönözhetőek, hivatalos nyitva tartás idején a könyvtárban megtekinthetőek. A Műcsarnok Nonprofit Kft. fenntartója a Magyar Művészeti Akadémia.